Joris Vangeneugden

Psychiater bij Yes We Can Clinics

Joris Vangeneugden is psychiater bij Yes We Can Clinics. Vanuit die rol is hij één van de drijvende krachten achter HoneyGrid™, onderdeel van de CareOS-suite van Hawking.

Je werkt nu al een tijdje met HoneyGrid. Kun je uitleggen wat deze applicatie doet?

Jazeker. Heel kort: HoneyGrid geeft een snapshot van psychische situatie van een client. Hoe zit iemand er op mentaal vlak bij. Waar iemand aan denkt, hoe iemand zich voelt. Spelen er bijvoorbeeld wanen mee? Hallucinaties? HoneyGrid is voor mij een fundamenteel onderdeel van het “Status Mentalis” onderzoek. Dit onderzoek vormt de kern van je taak als een psychiater. Het zicht krijgen op de verschillende aspecten van de sitauatie van een client. Op cognitief vlak, conatief vlak, affectief vlak, op impulsgedreven vlak op persoonlijkheidsvlak. Door de HoneyGrid in te vullen, creeër je een snapshot van hoe iemand er op een bepaald moment aan toe is.

Welke impact heeft HoneyGrid op jouw dagelijkse manier van werken? Of op de manier van werken voor psychiaters in het algemeen?

Zoals een radioloog een röntgenfoto bekijkt en beoordeelt en een orthopeed een kapotte knie onderzoekt zo bestudeert een psychiater de mentale staat van zijn patënten. En die manier van onderzoek doen is sinds de opkomst van de psychoanalytici eigenlijk nooit veranderd: puur verbaal, heel talig. Door de toevoeging van HoneyGrid wordt er juist een hele visuele laag over het onderzoek gelegd. De snapshot waar ik het zojuist over had. Omdat een beeld veel meer zegt dan 1.000 woorden, komt de essentie van het onderzoek veel sneller boven water. Met één oogopslag zie je eigenlijk wat voor persoon je voor je hebt.

In plaats van te werken met de verschillende diagnoses zoals die staan beschreven in de DSM, werkt HoneyGrid met het transdiagnotstisch gebaseerd classificattiemodel van Bak, Domen en Van Os. Dit model gaat uit van de symptomen en dus niet de diagnoses. Het is een veel fijnmaziger systeem.

HoneyGrid is disruptief. Misschien niet voor 7 miljard mensen op aarde, maar zeker binnen de goegemeente van psychiaters zal dit een significante verandering zijn. Ook richting de andere disciplines binnen de hulpverlening. Het vormt een nieuwe taal met bijvoorbeeld psychologen. Je kunt het vergelijken met landkaarten: je hebt topografische kaarten, hydrografische kaarten, topologische kaarten, maar de GPS-coördinaten betekenen in al die kaarten hetzelfde.

Zijn er naast het visuele aspect nog meer voordelen?

Zeker. Zo is ook de risicotaxatie een belangrijke aspect van het psychiatrisch onderzoek. Door de wijze waarop dit binnen de hele workflow is verwerkt, wordt er voor een extra mate van gründlichkeit gezorgd. En dat is bijvoorbeeld ook zeer waardevol op juridisch vlak en voor de communicatie naar de buitenwereld toe. Het systeem dwingt je om stapsgewijs door de gehele risicoanalyse heen te gaan, waardoor je er zeker van bent dat je alles hebt uitgevraagd en met vertrouwen hebt neergezet. Als je weet dat een client zich bijvoorbeeld suïcidaal heeft geuit, maar je hebt dat niet zodanig uitgevraagd en genoteerd, en je hoort dat dan daarna, dan denk je van “heb ik hier iets gemist?”

HoneyGrid werkt erg intuïtief. Het is zeer gemakkelijk te gebruiken. Je kunt aspecten die relevant zijn voor een client 1, 2 of 3x aanklikken, al naar gelang de heftigheid ervan. De kleuren op de Honeygrid worden dan feller. Andersom kun je deze ook omlaag tikken als de beelden verdwijnen. Het mooie is dat deze snapshots allemaal worden bewaard in het dossier van een client, waardoor de tijdslijn waar ik het eerder over had ontstaat. Je ziet dus met een paar muisklikken de evolutie van het beeld over de tijd heen. Tot slot kun je deze snapshots delen en toetsen met andere behandelaren.

Het hele systeem van HoneyGrid leidt je heel mooi als een autopilot door alle fasen van het psychiatrisch onderzoek heen:

Fase 1 van dit onderzoek is het verkrijgen van de “eerste indrukken”. Deze noteer je zelf binnen het systeem.

Fase 2 is de HoneyGrid zelf: Hoe is degene die voor je zit eraan toe op cognitief, affectief en conatief vlak? Hoe zijn zijn of haar waarnemingsvermogens? Alle symptomen kun je in dit stadium dus heel makkelijk omhoog of omlaag klikken.

Fase 3 zijn de risicofactoren. Aan de hand van de visuele weergave die in fase 3 is ontstaan, breng je deze factoren in kaart. Dat is zeker ook voor het juridische aspect dat verbonden is aan de behandeling van belang.

Fase 4 is het beoordelen van de persoonlijkheidsstructuur. Bij Yes We Can Clinics werken we met jonge cliënten (wij noemen ze fellows). Deze fellows zijn zich aan het ontwikkelen, hun karakter aan het vormen. Je mag en je kunt nog geen harde uitspraken doen over de persoonlijkheidsstructuur van iemand die nog geen 18 is. Deze is dan nog niet uitgekristalliseerd. Je ziet wel dat omstandigheden in het leven van een minderjarige later wel een rol spelen als deze persoon volwassen wordt.

Het einddoel, de heilige graal, is een systeem te ontwikkelen waarmee je zicht krijg op het complete psychische realm van een client. De röntgenfoto van de geestestoestand. Honeygrid is hiervoor een eerste aanzet.

Meer weten over HoneyGrid?

Voor meer informatie over HoneyGrid kunt u deze pagina bekijken. Natuurlijk kunt u contact met ons opnemen. Bel ons op +31 (0)85 076 3000 of maak gebruik van ons contactformulier.

Contactformulier