Aanpak

Onze aanpak: twee fases

Ieder project dat Hawking begeleidt is uniek. Toch kun je stellen dat een gemiddeld ontwikkeltraject van Hawking Healthcare Technology uit twee fases bestaat:

 1. Proof of Concept
 2. Technische fase

Proof of Concept

Tijdens de POC-fase inventariseren we de wensen en de bestaande infrastructuur van onze opdrachtgever. Dit doen we met een POC-team, dat bestaat uit mensen van Hawking én de opdrachtgever. Binnen een vooraf afgesproken termijn wordt Het Proof of Concept opgeleverd, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een demo-omgeving met hierin een realistische en begrijpelijke inrichting van CareOS en Discovery met diverse voorbeeld cliënten. Deze omgeving blijft gedurende een vooraf bepaalde periode beschikbaar;
 • Een op maat gemaakt rapportagescherm met informatie over cliënten in verschillende secties met per sectie relevante rapportage-tags. De inhoud van de secties en tags volgen uit de input van het gezamenlijke POC-team;
 • Indien van toepassing en afhankelijk van behoefte: een overzichtsscherm of dashboard om een overzicht van de registraties te kunnen inzien;
 • Meerdere kort-cyclische iteraties van deze schermen in overleg met het POC-team;
 • Een duidelijk inzicht voor het hele team van de gewenste functionaliteiten van Discovery;
 • Een demo van deze schermen door Hawking aan een groep van stakeholders en het POC-team.

Na de POC organiseren we een sessie waarin we bepalen of en hoe we overgaan tot de verdere inrichting.

Technische fase

Om na de Proof of Concept een duurzame implementatie van het CareOS platform mogelijk te maken bouwen we tijdens de implementatie een volledige integratie met het electronisch patientendossier dat wordt gebruikt door de opdrachtgever en eventuele overige systemen (indien API's beschikbaar zijn). CareOS is gebaseerd op open koppelstandaarden, waardoor naast de integratie met EPD's, ook koppelingen met externe systemen in beginsel gerealiseerd kunnen worden. Het is noodzakelijk om in deze fase samen met de verantwoordelijke(n) voor ICT binnen uw organisatie te werken. Daarin zijn tenminste de volgende punten relevant:
Inventariseren van de exacte gegevensuitwisseling met het EPD en eventueel andere derde partijen (functioneel en technisch). Dit kan afhankelijk zijn van de gekozen implementatie binnen deze systemen;

 • In overleg: inrichten van de koppelvlakken met andere partijen;
 • Het eventueel inrichten van hosting, inclusief certificaten en domeinen;
 • Authenticatie inrichten, inclusief eventuele koppeling met SSO-oplossing (zoals via Azure AD of Google Workspace);
 • Inrichten communicatie instellingen, zodat CareOS per signalen kan versturen, bijvoorbeeld per e-mail.

Modulaire aanpak voor de inzet van CareOS-apps

In ons plan van aanpak kiezen we voor een iteratieve aanpak waarin naast de realisatie van een stabiele basis in een verantwoord tempo gewerkt kan worden aan de implementatie in uw organisatie. Het CareOS platform is geschikt om modulair en per proces of rol ingericht te worden. Het start- en eindpunt van de implementatie bepalen we in overleg.

Aan het begin maken we graag een algemene inschatting van welke processen en rollen binnen uw organisatie geïmplementeerd zullen worden. Indien nodig kan dit gedurende het implementatietraject uitgebreid of uitgekleed worden. De inrichting van de apps hangt van rollen, wensen en eisen af. Zo vindt in Discovery de inrichting plaats per rol en per proces (bijvoorbeeld: medewerker medische dienst, of groepssessie in kliniek) maar in Quest juist per vragenlijst.

Bij de inrichting van de apps zien wij steeds drie fases voor ons: In de inventarisatiefase halen wij de eisen en wensen op van de eindgebruikers, maken we een inschatting van de mogelijkheden en het bijbehorende tijdspad. In deze fase brengen wij tevens de huidige situatie in kaart, waarbij we de bedrijfsprocessen en datastromen verkennen

In de configuratie- en techniekfase wordt de techniek aangepast op de wensen van de opdrachtgever. De uit de inventarisatiefase opgehaalde punten worden verwerkt en klaargemaakt voor implementatie. In de evaluatie- en implementatiefase worden de geconfigureerde en technische wijzigingen in de live-omgeving geïmplementeerd en geëvalueerd. In deze werkwijze kunnen verschillende inrichtingen naast elkaar lopen met verschillende doorlooptijden. De duur van deze cyclische werkwijze is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Randvoorwaarden

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy zijn een fundamenteel onderdeel van het ontwerp van CareOS. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data is cruciaal en wordt daarom meegewogen vanaf het ontwerp tot en met de realisatie en beheer. Zo wordt alleen de data opgehaald, verwerkt en opgeslagen die voor de werking van de applicatie van belang is.

De verzameling en verwerking van data is binnen CareOS een transparant proces. In overleg zal worden bepaald welke data wordt verwerkt. Uiteraard vindt alle communicatie binnen CareOS en met andere systemen plaats door middel van een beveiligde verbinding en kunnen alle persoonsgegevens in overleg ook versleuteld worden opgeslagen. De exacte inrichting hiervan zullen we gezamenlijk bepalen en is onder andere afhankelijk van de inrichting van de hosting.

De data binnen CareOS kan door middel van verschillende rollen worden afgeschermd tot specifieke gebruikers(groepen). Te allen tijde is duidelijk welke gebruikers toegang hebben tot de data, door wie de data is ingezien en door wie deze is gemuteerd. Waar nodig treffen we aanvullende maatregelen om te voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid van onze opdrachtgevers.

Technische infrastructuur

Hosting
De applicaties binnen CareOS wordt idealiter aangeboden als een SaaS oplossing. Hierbij neemt Hawking alle beheerwerkzaamheden over. Hawking zal er voor zorgdragen dat de data binnen de applicatie wordt opgeslagen op een versleutelde wijze waartoe enkel de opdrachtgever toegang heeft.

Integratie binnen applicatielandschap
Idealiter sluiten de onderdelen van CareOS zoveel mogelijk aan op het bestaande applicatielandschap. In de tweede fase van het plan van aanpak brengen we de technische infrastructuur in beeld zodat we CareOS tijdens de ontwerpfase hierop kunnen voorbereiden.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten hoe Hawking Healthcare Technology uw organisatie kan helpen? Neem contact met ons op via +31 (0)85 076 3000 of maak gebruik van ons contactformulier.

Neem contact met ons op