Him Vishnudatt

CEO CaleidoZorg

Him Vishnudatt heeft een enorme staat van dienst binnen de zorg. Hij is CEO van CaleidoZorg, lid van de Raad van bestuur bij ZilverenKruis en Chairman of the Board bij Parento thuiszorg. Vanuit CaleidoZorg was hij de drijvende kracht achter de samenwerking met Hawking Healthcare.

Op welke manier maakt CaleidoZorg gebruik van CareOS?

CaleidoZorg werkt met HoneyGrid en Discovery. HoneyGrid ondersteunt onze collega's bij het taxeren van wat er goed gaat bij mensen en wat niet. Het is een innovatief programma dat uitermate gericht is op de toekomst. De applicatie is op een creatieve manier ontwikkeld en helpt je bij post-diagnostisch kijken naar gezondheid, in plaats van alleen vanuit een medisch model naar ziekte kijken. Eigenlijk stellen we met HoneyGrid vast wat de mentale gezondheid is van degene die is aangemeld voor een vraag rondom klachten.

Honeygrid biedt een uitstekende uitkomst, eigenlijk al in het voortraject. Dus vóórdat iemand terechtkomt in de GGZ. Het creëert de mogelijkheid om te taxeren wat er goed gaat en wat er minder goed gaat in het leven en hoe wij diegene hier zo goed mogelijk bij kunnen helpen.

Op het moment dat diegene dan instroomt bij ons in de sGGZ, in de ambulante behandeling, kunnen we tijdens het proces op hele slimme manieren gebruikmaken van de informatie. De MDO's, de onderline overleggen tussen behandelaren, kunnen we met behulp van deze info op slimme manieren invullen. Als iemand vragen heeft omtrent een bepaalde cliënt, kunnen ze dat al aangeven in het dossier. Dit kom ik tegen, dit wil ik bespreken met het team. Het aan elkaar knopen van alle informatiestromen gebeurt met behulp van Discovery.

Hoe is het om met CareOS van Hawking te werken?

Discovery en HoneyGrid zijn erg gebruikersvriendelijk. De programma's zijn overzichtelijk en makkelijk om mee te werken. We zijn nu bezig met de implementatiefase. Als dit is afgerond, scheelt dit ongeveer een uur administratietijd per behandelaar. Als je dan doorrekent wat je in die tijd kunt doen, kun je dus meer mensen met klachten behandelen. De insteek van Hawking is niet zozeer de productiviteit te verhogen, het gaat er meer om hoe je je tijd efficienter in kunt delen. Hun software ondersteunt hierbij. Dus minder tijd voor bureaucratie en meer tijd voor patiëntenzorg.

"Het zorgt ervoor dat je veel meer een op maat gemaakt klachtenprofiel krijgt, maar zeker ook een krachtenprofiel."

Als je dieper kijkt naar CareOS, draait het om de vraag "Hoe kunnen we onze zorg duurzamer inrichten?". Het helpt bij het voor langere tijd klachtenvrij houden van mensen. Dat klachtenvrij houden hoeft niet alleen binnen de sGGZ of de GGZ, maar dat kan ook binnen het sociaal domein. Je kunt mensen ook heel goed helpen met vraagstukken omtrent mentale gezondheid, die je niet hoeft te adresseren binnen de GGZ.

Als het gaat om duurzaamheid betekent dit hoe je goed kunt luisteren naar wat de échte vraag is van die persoon. Dat je niet vanuit een testje of een bepaalde vorm van diagnostiek even vertelt wat er met iemand aan de hand is en dat we daar dan een uitgebreid behandelprotocol voor hebben. Daar willen we van af. Discovery helpt ons bij het verduidelijken van de vraagstelling van een persoon. Het zorgt ervoor dat je veel meer een op maat gemaakt klachtenprofiel krijgt, maar zeker ook een krachtenprofiel. Dat je vanuit empowerment, herstelgericht kijkt naar je cliënten.

Meer weten?

Heeft u vragen over HoneyGrid™ of wilt u weten hoe Hawking Healthcare Technology uw bedrijf kan helpen met een van onze andere producten? Neem contact met ons op via +31 (0)85 076 3000 of maak gebruik van ons contactformulier.

Contact opnemen